Fri entré

What Matter_s

Under 2018 kopplades 10 designstudios ihop med 10 ledande materialforskare i regionen och inledde därmed ett unikt samarbete. Deras uppdrag var att under sex månader utforska potentialen hos nya material och visualisera komplex forskning.

De 10 designer/forskarparen har utforskat var sitt material under sex månader. Forskarna har bidragit med sin omfattande kunskap om materialets kemi, beteende och egenskaper medan formgivarna har tillfört nyfikenhet, ett nytt kreativt perspektiv och ett öga för produktmöjligheter. Materialen sträcker sig från de naturliga och uråldriga (såsom kitin, hampa och spindelsilke) till de syntetiska och hypermoderna (såsom bioplaster, nanotrådar och grafen) och även till algoritmernas abstrakta och teoretiska domäner.

Läs mer på formdesigncenter.com

 

Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Vilgaile Dagyt

Formgivare + forskare

Jenny Nordberg + Prof Magnus Tagil
Andreas Kojevski Hansson & Siri Skillgate + Dr Cedrik Dicko
Kajsa Willner + Prof Dmytro Orlov
Superlab + Dr Axel Nordin
Studio Aikieu + Dr Solmaz Hajizadeh
Petter Thörne + Dr Paulien Strandberg
Petra Lilja + Dr Ramune Kuktaite
Andreason & Leibel + Virginia Boix
Kunsik Choi + Prof Rajni Hatti Kaul