I en tid då individen blir mer och mer distanserad till var saker kommer från, hur de är gjorda och var de slutligen hamnar, blir det oundvikligen allt svårare att se konsekvenserna av våra val och livsstilar.

The Tomorrow Collective är ett projekt från Industridesignskolan vid Lunds universitet som undersöker hur vi kan leva hållbart i framtiden. Inspirerade av kunskap från förr om hur man odlade, tillverkade och levde presenterar projektet koncept för moderna verktyg och system som kan användas cykliskt, i en hemmiljö eller i mindre samhällen.

Facebook: www.facebook.com/tomorrowcollective