Sydform initierades av Richard Wendt för att uppmärksamma formgivningen i regionen, skapa kontakter mellan möbelformgivare och möbelindustri och mellan de olika utbildningscentra som finns på båda sidor sundet. Men också för att ge allmänheten en insikt i den kreativitet och skaparlust som regionen översvämmas av.

Sydform strävar efter att uppdatera angreppssättet och våra ingångar till kreativitet inom samtida design där form, konstruktion och material är de huvudsakliga ingredienserna. Designerns roll får härmed en chans att alltmer utmana och ifrågasätta rådande värderingar och livsstilar. I en gradvis upplösning av gränserna mellan design, konst och samhällsplanering får design en ifrågasättande roll, en kraft som kan spela en stor roll för utvecklandet av framtidens samhälle.

Med ambitionen att sätta fokus på innovativ och experimentell design i regionen, genom att ge de nya formgivarna möjlighet att visa upp sig i ett professionellt sammanhang, fortsätter Sydform att utvecklas.

DELTAGARE:
Ellinor Eriksson, Sofie Hedin, Mathias Hejgaard Wiik, Felicia Lans, Josef Lindh, Jonas Lundby Jensen, Antonio Scaffidi, Clara Sjödin, Nikolaj Steenfatt och Kira Winther.