Möt urbanforskarnas Malmö i en utställning om hur staden kan undersökas, ifrågasättas och utmanas. Staden är en konstruktion, en anhopning av nätverk, strukturer och system vi alla är en del av att skapa och upprätthålla. Urbanforskning försöker analysera och beskriva denna verklighet och de bakomliggande mekanismerna. Urbanforskningens fält är brett och innefattar ett utforskande av stadslandskapets planering, design, ekonomi, geografi och politik.

Staden studerad presenterar Malmö utifrån några aktuella forskningsprojekt, och vill uppmana besökaren att se staden med forskarens ögon - att försöka avkoda vad den berättar om vår tid och om oss själva.

Staden studerad på Instagram

Varför ser staden ut som den gör? Varför sker stadens utveckling som den gör? Vad undrar du över…? All forskning börjar med en fråga! Under utställningsperioden kan du ställa frågor till och ingå i dialog med de deltagande urbanforskarna via Instagram. Ta en bild på något du undrar över, skriv din fråga och tagga med #stadenstuderad. Forskarna kommer svara på frågor och diskutera fenomen under utställningens gång. Några av dessa fenomen och teman kommer också att diskuteras på ett seminarium som planeras i januari.

Forskningprojekt som ingår i utställningen Staden Studerad:

Omvandling av fragmenterade städer. En studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk.
2011-2015, 6.6 miljoner SEK. Finansierat av FORMAS och Riksantikvarieämbetet.
Deltagande forskare: (MaH) Carina Listerborn, Karin Grundström,
Magnus Johansson, Peter Parker; (SLU/Alnarp) Kenneth Olvig, Tim Delshammar och doktorand Ragnhild Claesson.

Mötesplatser och integration i stadens offentliga rum: Lokaliseringens betydelse för hållbar stadsutveckling.
2011-2014, 3.4 miljoner SEK. Finansierat av FORMAS.
Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer; (Mah/US) Carina Listerborn; (SLU/Alnarp) Eva Kristensson, Gunilla Lindholm samt doktorand Gunilla Kronvall.

Urban transition Öresund/Aktivitet 2. Mapping collaborative methods and tools for promoting urban transitions in the Öresund region.
2011-2014. I miljon SEK. Finansierat av EU’s regionalfond och InterReg. IVA.
Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer och Mette Agger Eriksen.

CRUSH Critical Urban Sustainability Hub, en forskningsplattform om bostadskrisen.
2014-2018, 25 miljoner sek finansierat av FORMAS.
Deltagande forskare: (LU) Guy Baeten, Mattias Kärrholm, Anders Lund Hansen, Henrik Gutzon Larsen; (MaH) Carina Listerborn, Karin Grundström; (UU) Brett Christophers, Irene Molina; (GU) Ove Sernhede och Catharina
Thörn.

Grönt Spel för urban omställning – kollaborativ simulering av miljöeffekter. 2012-2014. 385 000 SEK. Finansierat av Delegationen för hållbara städer. Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer och Mette Agger Eriksen.

Utställningen är ett samarbete mellan Malmö högskola, SLU och Form/Design Center med stöd av FORMAS, RAÄ, ISU och EU/InterReg IVA.