SPOK Punkt är ett koncept inom produktionsplattformen SPOK och fungerar som en fysisk mötesplats med syftet att sammanföra lokala tillverkare och formgivare. Här ges exempel på den materialkunskap som finns ansluten till SPOK. Det sker genom fyra möbelgrupper framtagna av SPOK genom ett nära samarbete med tillverkare från de första regionala hubbarna att ansluta till plattformen. Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne representeras här genom möbler i olika material och tekniker producerade av tillverkare listade på SPOKs digitala plattform.

Möblerna är framtagna utifrån SPOK-metodiken, en form för ”baklängesmetod”, där formgivning följer tillverkning och produceras lokalt inom de SPOK-anslutna hubbarna. Tillsammans representerar de SPOKs närvaro i landet och synliggör de tillverkningsmöjligheter som finns inom de olika länen.

I entréhallen på Form/Design Center kan besökare slå sig ner och ta del av historien bakom varje objekt med fokus på tillverkarens specifika kunskap och hantverksskicklighet.

Om SPOK

Mötesplatsen är framtagen av SPOK – samtida produktion och konsumtion, en plattform som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen även till en mer lokal konsumtion. Under 2020 lanserades SPOK nationellt och året därpå anslöt de fyra första hubbarna, Halland, Blekinge, Skåne och Västra Götaland.

SPOK Sverige drivs med Form/Design Center som huvudman och Anna Gudmundsdottir som projektledare. SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Satsningen har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne, Kulturrådet och Tillväxtverket.

SPOKs hubbar

SPOK Blekinge, drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank.

SPOK Halland, drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum.

SPOK Västra Götaland, drivs i samarbete mellan Förvaltningen för Kulturutveckling, Svensk Form Väst och Dacapo Mariestad. SPOK Västra Götaland är finansierat av Västra Götalandsregionen.

SPOK Skåne, drivs (precis som SPOK Sverige) med Form/Design Center och grundaren Jenny Nordberg som huvudmän. Satsningen genomförs med stöd från Region Skåne, Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne.