Sverige var partnerland under fjolårets Business of Design Week och Malmö stad och Region Skåne genomförde en gemensam satsning i samarbete med lokala aktörer. Business of Design Week är den största plattformen för design i Asien och var ett unikt tillfälle att visa upp skånsk innovation och spjutspets design, samt möjliggöra för utvalda designföretag att möta bland annat asiatiska inköpare.

Southern Sweden skapade en mötesplats i den svenska paviljongen, där det bland annat hölls seminarier under ledning av Media Evolution, kreativa workshops med Återskapa, designutställning framtagen av Form/Design Center, plats för business möten eller bara vila. Mässan hade 30.000 besökare under tre dagar i december 2014.

Samarbetspartners:
Form/Design Center, Invest in Skåne, Media Evolution, Nina Warnolf.