Slöjdcraft är producerad av mellanstadieelever från Röstånga, Skanör – Falsterbo och Trelleborg. Här i barnens egen värld möts vi av tankar om miljö, rättvisa i samhället, elevers rättigheter och såklart mycket av det som är roligt. Tänk pengamoln, tuggummiträd, vindkraftverk och svävande bilar tillsammans med bra lekparker och massor av djur!

Utställningen är avslutningen på ett Skapande Skola-projekt där utgångspunkten varit frågan ”Varför har vi slöjd?” Syftet var att öka förståelsen för hantverk, form och slöjd i vardagen. I höstas gjorde de medverkande klasserna ett studiebesök kombinerat med workshop på Form/Design Center. Eleverna introducerades till hantverk och form och det faktum att slöjden inte är ett isolerat ämne i skolan utan något vi möter dagligen - oftast utan att tänka på det. Vidare att slöjden ligger till grund för många kreativa yrken inom arkitektur och samhälle, textilformgivning och mode, möbel- och produktdesign etc. Både i aktuella utställningar och i Form/Design Centers butik finns goda exempel på sådant som barnen kan diskutera kring och härleda till skolslöjden.

Under workshopen ställdes också frågorna; ”Vem bestämmer hur världens ser ut?” och ”Hur skulle er värld se ut om ni fick bestämma?”. Utifrån dessa satte barnen gemensamt upp riktlinjer och skissade fram konkreta idéer för den värld de fått i uppgift att skapa. Under ett par månaders tid har de sedan arbetat vidare med projektet i skolan, både i slöjden och under lektioner i svenska och samhälle för att färdigställa sina idéer och kommunicera dessa. Under arbetets gång har de kunnat ta del av arbetet på de andra medverkande skolorna genom projektets blogg respektive instagramkonto.

www.slojdcraft.se
#slojdcraft

Medverkande skolor:
Bäckaskolan, Trellebog
Midgårdsskolan, Röstånga
Skanör – Falsterbo Montessoriskola

Slöjdcraft genomförs inom ramen för Skapande Skola med stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Bild: Martin Nicolausson, NU Agency