Denna siffra figurerade i media som en beräkning på hur många människor som skulle komma att utvisas från Sverige till Afghanistan. Forma ville förstå antalet och visa att det inte är just en anonym volym. Verket består av 17 000 unika små konstverk monterade i träramar. Konstverket visualiserar mängden 17 000, och framförallt att det inte bara är ett nummer. För bakom varje siffra finns det en personlighet, en historia, ett konstverk.

Formas arbetsmetodik är kollektivt skapande och styrkan i mångfalden. I verket 17 000 har detta dragits till sin spets och över 1 500 konstnärer har bidragit till produktionen av installationen.

Skaparkollektivet Forma – ett multikulturellt skaparkollektiv baserat på övertygelsen om hur hantverk och skapande kan tjäna en viktig roll i ett mer inkluderande och livsbejakande samhälle. Kollektivet har ca 40 aktiva medlemmar. Forma är religiöst och politiskt obundet och verkar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

www.skaparkollektivetforma.se

 

Skaparkollektivet Formas konstverk 17 000 öppnar i hallen på Form/Design Center under Malmö Gallerinatt den 29 september.