Abstrakta figurer och objekt har samlats till ett möte runt ett bord. Där finns mamman, barnen, fågeln, trädet, kotten och ägget som får symbolisera de ofödda. Verket handlar om drömmen att genomföra de förändringar vi måste för att jordens ekosystem ska överleva. Välkommen att slå dig ner och delta i mötet. Lär känna figurerna; ta på dem, stoppa huvudet i tunnan, ropa i tratten och hjälp vingen att flyga. Vad pratar ni om vid mötet? Vilka förändringar drömmer ni om?

Om Matilda Haritz Svenson

Matilda Haritz Svenson, född 1982 och verksam i Siljansnäs, Dalarna.
Hon arbetar med keramisk skulptur, ofta i stor skala och med ett särskilt intresse för aktiverade verk. Skulpturerna byggs för hand och bränns i en stor vedugn. På nära håll går det att se hur lågan rört sig runt objekten och lämnat spår; var det har varit varmast eller var askan lagt sig. Tekniken gör att leran i sig får en mängd olika uttryck.

Utbildning:
2008 – 2011 Master of Fine Arts, HDK Göteborg
2007 Residence Kecskemét, Ungern
2005 – 2008 Bachelor of fine Arts, HDK Göteborg
Keramiklinjen Leksands Folkhögskola

Performance: Koreografi för föremål

Bild borttagen.

I anslutning till installationen visas en film från akten Koreografi för ett föremål. Under höstlovet visas akten live vid två tillfällen; fredag 1/11 kl 10.00 och lördag 2/11 kl 12.00. Läs mer >>

Om Bästa Biennalen

Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal vartannat år. Bästa Biennalens konstbiennal har funnits sedan 2013 och äger rum under höstlovet runt om i Skåne. Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagare såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet samt kommuner tillsammans med konstnärer. Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan främst i Skåne men även på nationell och internationell nivå.

 

Bild borttagen.

 

Bästa Biennalen finansieras av Region Skåne, Kulturrådet och Ystads kommun med huvudkontor på Ystads konstmuseum.