Utställningen är resultatet av en workshop där arkitekt- och landskapsarkitektstudenter vid Lunds universitet och SLU Alnarp har skapat träskulpturer byggda av repetitiva element. Idén är att enheter/byggklossar konstrueras av reglar i dimensionen 50x50, som sedan genom repetition sätts samman till en större helhet. Enkel, logisk repetition som kombinerat med intuitiv formgivning leder till oanade och komplexa resultat.

Det som kännetecknar fenomenet Strange Attractors är en punkt som attraherar till synes kaotiska krafter kring sig, exempelvis i form av symmetriska mönster som en spiral. Dessa former är spretiga men ändå sammanhållna av en grundläggande logik.

Workshopen genomfördes den 4 november i samverkan med Sveriges Arkitekter och lokalföreningen på LTH samt SLU.