Omformulera, -ing. formulera (ngt) på nytt (o. på annat sätt)

OMFORMULERA är ett experimentellt designprojekt som resulterat i en utställning av finska designstudion Aalto+Aalto och svenska Petra Lilja Designstudio. I samband med Finlands självständighetsjubileum har de valt ut tre representativa designobjekt från respektive land och utan att avslöja vilka, beskrivit dem i ord. Utifrån dessa beskrivningar har de sedan designat nya objekt, en slags omtolkningar eller parafraser på originalen.

Aalto+Aalto och Petra Lilja samarbetar även i det pågående nordiska designprojektet 1+1+1 där även isländska Hugdetta designstudio ingår. Gruppen är känd för sina verk där slump och association används som metoder för att uppnå nytänkande formgivning.

Om metoden i Omformulera:
Formgivarna har valt tre designobjekt från de senaste 100 åren från sina respektive länder och beskrivit dem genom ett antal definitioner utan att avslöja vilka originalobjekten är. Definitionerna, eller beskrivningarna, har sedan utväxlats så att båda formgivarna har fått en form av brief. Syftet har inte varit att gissa vilket objektet i fråga är, utan att formge ett nytt objekt utifrån beskrivningen. I utställningen presenteras de nya föremålen tillsammans med sina äldre pendanger. Detta öppnar upp för nya tolkningar av familjära föremål, såväl som en fördjupad diskussion kring varför saker är och ser ut som de gör.

Projektet har möjliggjorts tack vare generöst stöd från The Finnish Cultural Foundation.

Bild borttagen.           Bild borttagen.