Det nordiska samhället och de nordiska städerna befinner sig i en brytningstid. Sedan 1950-talet har de nordiska länderna byggt starka välfärdssamhällen. Välfärdsmodellerna har över tid fått stor uppmärksamhet även utanför Norden vilket bl.a. uppmärksammades av The Economist i mars 2013 och flera utredningar lyfter fram Norden som en vinnarregion. Framgången vilar på en för Norden gemensam värdegrund som utgår från tillit, inklusion, flexibilitet, protestantisk arbetsestetik, likhet, respekt för naturen osv. Utställningen visar utvalda faktorer som varit bestämmande för välfärds- och stadsutvecklingen i nätverkets medlemsstäder.

Utställningen, som är ett samarbete mellan NCN, Malmö stad och Form/Design Center, öppnas i samband med den internationella konferensen Sharing Cities – Bridging Regions som arrangeras i Köpenhamn och Malmö 1-3 oktober 2014.