”Under 2016 blev effekterna av klimatförändringar allt mer tydliga; rekordtemperaturer noterades världen över och de arktiska isarna blev mindre än någonsin. Människan har blivit den dominerande kraften i att påverka planeten. På väg mot en befolkning på närmare åtta miljarder år 2025, måste vår konsumtion av jordens tillgångar styras av eftertänksamhet. Vi måste förbruka mindre och bevara mer.

Nyligen fattade överenskommelser lovar en övergång mot förnyelsebara energikällor och resurser. Gemensamma lösningar, världen över, för att lösa dagens tuffa hållbarhetsfrågor, gör att vi kan säkra framtiden för kommande generationer.

Projektet Now/Then undersöker samtida produkters ursprung och deras miljöpåverkan. Utforskandet av de tjugofyra produkterna vill visa på var de har sitt ursprung och hur ett hållbart alternativ kan se ut.

Vilka förändringar kan vi göra idag för att vara säkra på att det alltid finns en morgondag? Som ett avstamp för vårt tänkande: Varje beslut vi fattar, får effekter på världen omkring oss.”

Industridesignutbildningen, Lunds Universitet

nowthen.se