I Konstlyftet har brukare och personal från tolv Dagliga verksamheter LSS besökt Malmö Konsthall och inspirerats av årets utställningar. De har under totalt 59 workshopstillfällen testat idéer och utforskat tekniker och material. Grafiken och att skapa genom att göra avtryck har stått i fokus i kombination med en önskan att låta något försvinna för att förvandlas till något annat. Resultatet har blivit utställningen Molntäcke och vildhonung där sandkorn, kvadrater, gips, färg, ord och föremål på olika sätt försöker att fånga en dröm, en tanke.

I Konstlyftet medverkar Daglig Verksamhet LSS Annexet, Bokbytet, Butik Holmgången, Fabriken, Framtiden, Informationsgruppen, Kronan, Lindeborg, Linnéhuset, Pappersmakarna, Sopstationen och Tolvan.

Projektledare/konstnärer: Antje Nilsson, Malmö Konsthall, och Anne Marte Overaa & Eva Hejdström, KKV Grafik

Konstlyftet genomförs med stöd från Malmö Kulturförvaltning.

Vernissage torsdag 19.1 kl. 13–15
Sylvia Björk, ordförande i Kulturnämnden, inviger kl. 13.30.

KONSTLYFTET startade 2011 och riktar sig till personer med kognitiva eller fysiska funktionshinder. Deltagarna inspireras av utställningar på Malmö Konsthall och arbetar med grafik i liten och stor skala. Alla deltar utifrån sina förutsättningar.