Design: Placemakers (Suzanna Dzamic, Trevor Graham, Björn Carnemalm och Gunilla Kronvall)

Träden kommer från Stångby plantskola, en manna-ask + åtta sötkörsbär.

Fraxinus ornus / manna-ask
Zon I–III. Höjd 9–12 m, bredd 7–9 m. Långsamtväxande träd med rundad krona. Får vita väldoftande blomklasar i maj. Manna-asken är ganska anspråkslös och kräver inte lika mycket näring som vår inhemska ask. Den föredrar dock kalkrika, väldränerade och fuktiga jordar. Värmekrävande. Ett intressant träd för gatumiljöer och supersnygg som solitär.

Prunus avium fk Svea E / sötkörsbär
Prunus avium har grunt rotsystem och föredrar näringsrika jordar med jämn markfukt. Dåligt dränerade jordar är helt otänkbara för odling av körsbär. För att ge goda skördar bör fullt soliga lägen väljas, även om halvskugga tolereras. De flesta äldre sorterna behöver andra sorter i närheten för pollinering. Bor man i någorlunda tätbefolkade områden brukar detta sällan vara något problem. De nya självfertila sorterna kan även pollinera alla andra sorter, förutsatt att de blommar samtidigt.

Frökälla Svea är ett snabbväxande medelstort till stort träd. I ungdomen smalt upprättväxande, senare mer bredvuxen. Vita blommor i maj i samband med lövsprickning. Frukter i juli i varierande färg från blekgul till svartröd. Blek orangeröd höstfärg, vackert rödbrun glänsande stam. Odlingsvärd, härdig (zon I-IV(V)) och virusfri.