Arbetet har delats in i tre huvudgrupper; mycel, kaffe och textil. Mycelet, svampars trådliknande nätverk av celler, av har odlats fram av studenterna själva medan kaffe och textilgrupperna har transformerat restprodukter genom att blanda dem med nya råvaror.

Varje material har haft tre olika arbetsgrupper som arbetat med olika tekniker och bindemedel vilket lett till nya intressanta resultat. I fokus har varit frågor om vad som händer när du bryter ner ett material och skapar ett nytt samt vad som händer med det nya materialet när det är utslitet som produkt. Är det nedbrytningsbart, kan det omvandlas till nya produkter eller går det att återvinna?

I utställningen visas materialprover, idékoncept och ett par färdiga produkter.