FRÅGOR & SVAR

Vad heter ni?
Kristina Schultz och Johan Lindberg

Vart är ni födda?
Kristina i Stockholm. Johan i Åseda, på gränsen mellan glas- och möbelriket.

Hur gamla är ni?
Kristina 35 år, Johan 40 år.

Vart bor ni?
Marieholm i Eslövs kommun.

Utbildning?
Kristina: Kungliga Tekniska Högskolan, Design Academy Eindhoven och Konstfack. Johan: Beckmans, Design Academy Eindhoven och Konstfack.

Vi träffades faktiskt när vi gick en förberedande kurs på Beckmans kvällsskola en höst för 11 år sedan.

Vad sysslar ni med?
Design handlar alltid om att låta idéer, åsikter och smak ta form och inom vår praktik använder vi design för att undersöka olika samhälleliga frågeställningar. Vi är intresserade av innebörden av att vara människa och fördjupar oss gärna i frågor som berör mening på olika sätt. Parallellt med vår egen praktik driver vi Konsthall Marieholm som undersöker hur konst och kultur kan engagera bredare grupper.

Favoritplats?
Hemmaatéljen eller tåget på väg någonstans.

Favoritmaterial?
Något för oss nytt, svårt och krångligt.

Favoritdesigner?
Olika perioder färgas av olika influenser. Det är intressant att se tillbaka på vilka som format våra vägval då och vilka som känns relevanta nu. En alfabetisk icke-kronologisk lista över gamla godingar och nya favoriter: Cheryl Akner-Koler, Faye Toogood, Enzo Mari, Formafantasma, Front, Jeanne Opgenhaffen, Kader Attia,Laura Lima,Onomatopee, Samir Alj Fält, Sanna Lindholm, Sarah Kaye Rodden, Sara Sjöbäck, Song Dong, Uglycute, Ulrica Hydman-Vallien, Unfoldoch Xandra van der Eijk.

Favoritfärg?
Kristina: Orange och rosa tillsammans, annars blått. Johan: Från grafit till tusch.

Vad inspirerar er?
Kristina: Marieholm - en plats som ger mig nya perspektiv. Johan: Oväntade detaljer.

Er vision/affärsidé?
Inom våra projekt framställs alltid tre delar; gestaltningar/föremål, dokumentation och erfarenhet/kunskap. Vi ser det som att vi genererar innehåll som sedan kan distribueras genom olika kanaler till en mottagare.

Största misstag?
Att vi inte flyttade från Stockholm tidigare!

Drömprojekt?
Våra egna projekt tar sig alltid början i något vi vill undersöka på djupet. Det är väldigt givande att få jobba med det som intresserar oss. Samtidigt blir våra projekt ofta långdragna och tungrodda och därför längtar vi ofta efter snabba projekt som blir något på en gång.

Nästa projekt?
Projektet ”Yrke: Träningsdatagenererare” är precis i uppstarten och vi håller på med allt från att knacka kod, till att sätta ramar för arbetsmetod, till scenografi och kostym.

Vi vill undersöka ett fiktivt scenario där rollen som kreatör helt förenats med en större allomfattande automatiseringsprocess. I scenariot har yrket formgivare upplösts och istället är vår nya roll att tillhandahålla träningsdata till ett system baserat på artificiell intelligens. Genom att för hand skapa träningsdata överförs sakta våra erfarenheter och handfasta kunskaper av designarbete till det överordnade systemet. Detta tänkta utfall försätter oss i ett sammanhang med en underordnad roll, och erbjuder således erfarenheter kring vad en framtid med en förskjuten hierarki mellan människa och maskin (A.I.) skulle kunna innebära.

På konsthallen arbetas det med planeringen av utställningen ”5 sekunder konst”, en serie installationer för de förbiåkande Pågatågsresenärerna.

 

Månadens formgivare är en porträttserie som lyfter fram en lokal utövare med koppling till Öresundsregionen och samtidigt visar på det vidgade designbegreppet. Det kan vara en enskild formgivare, en grupp eller en producent. Designområdet spänner över en mängd discipliner såsom möbelformgivning, industridesign, arkitektur, mode, grafisk design, illustration och rörlig bild.