En intuitiv process som pågått länge och bygger mer på ömsesidigt förtroende och lyckade resultat än på en tydligt dokumenterad metod. Så kan man kort beskriva samarbetet mellan designern Lovisa Hansson och hennes tillverkare, möbelsnickaren Martin Israelsson. Till det gemensamma hör också viljan att utmana, att spränga gränser. Att inte luta sig mot välbekanta förebilder, utan hitta egna lösningar på varje problem. Sammantaget - en gemensam resa mot annorlunda mål.

- Jag lär mig jättemycket på varje projekt med Lovisa, förklarar Martin. Mina övriga uppdrag kan vara större inredningar, ibland monotona och grovhuggna. Men här tvingas jag gå till botten med varje detalj, det skapar variation.

Till det unika med Lovisa Hanssons arbeten hör en kombination av fantasi och praktiskt tänkande. Alla hennes objekt - som bordet ”Hello Little Fellow”, speglarna ”Sometimes We Talk” och miniskåpet ”Nothing To Hide” - är tydligt skulpturala. De sticker ut formmässigt som starka och levande karaktärer. När man en gång sett dem kan de knappast förväxlas med några andra. Samtidigt är de lika uppenbart funktionella. De är inte främst dekorativa ting att placera på någon hylla, utan de kan och ska användas.

Men även funktionen är rebellisk. Ett bord måste inte bestå av en skiva och fyra ben. Ett skåp inte nödvändigtvis ställas mot en vägg. Och varför skulle ”en spegel” bara vara en? Lika gärna kan den ju vara en grupp om tre. Objekten är alla som mångfasetterade berättelser, vilket Lovisa framhäver med poetiska namn.

- För det mesta kommer namnen från en känsla som växer fram under skissfasen, förklarar hon. Tanken är att hitta en titel som speglar produktens personlighet. Inspirationen till ”Hello Little Fellow” kom exempelvis från en väninnas hund som hade veterinärstrut på huvudet. Och ”Sometimes We Talk” är som tre små kompisar. Kanske kan de börja tala med dig om du stirrar in i dem tillräckligt länge …
Text: Ingrid Sommar

FORMGIVARE: LOVISA HANSSON
Lovisa är designer, baserad i Malmö. Främst arbetar hon med inredningar och formger bruksföremål, förutom den egna produktionen även för uppdragsgivare som danska Nomess. Tillsammans med Martin Israelsson har hon deltagit i utställningen ”Den Nya Kartan” liksom i ”Welcome to Weden”, Sveriges bidrag till Londons första designbiennal, hösten 2016.

TILLVERKARE: MARTIN ISRAELSSON
Martin är möbelsnickare, baserad i Malmö. Tillsammans med en kollega driver han snickeriföretaget Israelsson & Scharff, som tillverkar prototyper, möbler och specialsnickerier för inredningar. I det tidigare samarbetet med Lovisa Hansson, som nämns ovan, verkade han i företaget Njudung snickerier.

För mer info: www.dennyakartan.se

1+1=3
En porträttserie som lyfter fram 4 samarbeten mellan formgivare och tillverkare med fokus på process. De fyra samarbetena har sitt ursprung i projektet Den Nya Kartan där curator Jenny Nordberg genom att para ihop formgivare och tillverkare, alla med bas i Skåne, ville visa på styrkan i det kollaborativa och den kreativitet och stundtals magi som uppstår i mötet.