I Kina byggs nya storstäder med blixtens hastighet och existerande städer växer till storlekar som är svåra att förstå. Exempelvis har den kinesiska regeringen proklamerat att Beijing skall växa samman med två andra städer till en gigantisk stad mer sammanlagt 130 miljoner invånare. I takt med den snabba urbaniseringen och stadsutvecklingen stiger luftföroreningarna och folkhälsan påverkas.

Hur är det att leva i Kinas jättestäder under så extrema förhållanden? Fotograf och ordföranden för Tænketanken Urban, Niels Bjørn, har besökt fem kinesiska jättestäder där han har dokumenterat den vanlige kinesens värld, aktiviteter och beteende. Hur tar sig vardagslivet ut när allt är nytt - byggnader, vägar och grannar?

Niels Björn har varit mycket intresserad av kinesisk stadsplanering sedan han 2007 forskade i Hongkong. Senare har han rest runt med sin kamera till Chongqing, Guangzhou, Hongkong, Chengdu och Beijing. Städer med skiftande geografi, klimat samt ekonomisk och politisk betydelse. Tillsammans berättar bilderna en historia om hur de kinesiska storstäderna utvecklas och vad det medför för samhället och den sociala förändringen.

Livet i Kinas jättestäder är producerad och curaterad av Niels Bjørn i samarbete med Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn där utställningenvisats under våren. Projektet stöttas av Realdania, Colorgruppen och FUJI film.

På Form/Design Center visas filmer samt ett urval av fotona. Utställningen visas i samarbete med ArchFilmLund som organiserar Lund International Architecture Film Festival varje år samt Extras under året. Årets festival äger rum 6-9 oktober.

Bild borttagen.