Bidraget bygger på att man fysiskt bygger ihop Öresundsregionen genom att söder om brofästet i Malmö, på Amager i Köpenhamn och på tre helt nyskapade öar i Öresund skapa den nya staden med sammanlagt fyra förbindelser över sundet. Det djärva greppet att till stor del lägga metropolen i sundet svarar upp mot ett kraftigt behov av att skydda befintlig jordbruksmark.

Juryn skriver bland annat så här om vinnarförslaget: ”Ge mig era trötta är ett modigt och visionärt förslag med stor genomslagskraft som väger in flera av samtidens mest angelägna regionala och globala utmaningar. Titeln, som är tagen från inskriptionen på frihetsgudinnans sockel, slår an ett humanitärt anslag. Förslaget adresserar migration och befolkningsökning men problematiserar framförallt nationsgränserna.”

ÖVRIGA PRISTAGARE
2a pris: Imagine all the people, Jenny Lindelöf, Joakim Lindmark, Annica Fagerberg, Sara Peny & Evelina Öberg

3e pris: Jordbruksteatern, Oskar Mellegård & Henrik Lizell

Delat 4e pris:
- Berika Skåne - för ett friskare liv, Laura Bergman, Ida Ekman, David Flygar, Emma Nilsson & Elias Södersten
- Människan och havet, Anna Nystedt & Lisa Rönnols
- Farstubron, Björn Bondesson
- Gränslandet, Karolina Nilsson & Hanna Johansson
- Back on track, Frida Pärli, Hanna Wright, Mathilda Rusman & Matteus Grudziecki

64 bidrag har deltagit i tävlingen och dessa spänner över spänner över fysiska gränser, migration och integration, social hälsa, stadsutveckling, matproduktion, vattenhöjning med mera. Uppgiften var att identifiera en samhällsutmaning, lokal, nationell eller global, beskriva på vilket sätt den påverkar Skåne som region.

JURY
Christer Larsson, juryns ordförande. Arkitekt SAR/MSA. Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad
Rahel Belatchew Lerdell. Arkitekt MSA/SAR, DESA. VD Belatchew Arkitekter
Carola Wingren. Landskapsarkitekt LAR/MSA. Professor SLU
Gunnar Sandin. Docent LTH Arkitektur
Jenny Nordberg. Industridesigner MFA. Jenny Nordberg Design Studio
Mikael Stamming. Civ.ing. SVR/Samhällsbyggarna. Utvecklingsdirektör Region Skåne
Gunilla Kronvall. Arkitekt RIBA II SAR/MSA. Atelier01 arkitektur. Ordförande Sveriges Arkitekter Skåne

IMAGINE Open Skåne 2030 är en öppen idétävling i samarbete mellan Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne, med ambitionen att öppna för en breddad debatt om Skånes framtid och de många olika vägarna dit. En mångfald av idéer, frågor och tävlingsförslag finner du på utställningen IMAGINE Open Skåne 2030.

Mer information om tävlingen och pristagarna hittar du på:
https://www.arkitekt.se/tavling/imagine-open-skane-2030

Träffa vinnarna på A-frukost 01.09.16 kl 8-9:
http://www.formdesigncenter.com/aktuellt/a-frukost