I kursen Designprojekt: plats, koncept & teori har studenterna tagit fram gestaltningsförslag, men utanför tävlingen. Utställningen visar ett urval av de förslag som i mars presenterades vid universitetet.

Förslagen skiljer sig från varandra i koncept och innehåll, men liknar varandra i form. De individuella projekten presenteras med en övergripande plan som visar på parkens helhet, t ex dess gångar och vegetation. Sektionerna lyfter fram höjdskillnader och rumsliga kvaliteter i specifika delar av parken medan perspektiven skapar stämning.

Välkommen att ta del av alternativa perspektiv på en av Malmös framtida parker.

Medverkande studenter: Emil Abrahamsson, Oskar Airijoki, Simon Bunse, Galina Ekström, Cecilia Funck, Elise Jonsson, My Söderberg.