I det tvärdiciplinära verket Civilisation berättar konstnären Maria E Harrysson en parallell historia till den där människan självutnämnt överordnat sig naturen. En betraktelse över de friheter vi tar oss varje dag, de som leder oss mot miljö- och klimatförändringar.

Det konsumtionskritiska verket tillkom 2012 men har under åren utökats och breddats av konstnären.