Kärleken till glaset och den genuina skaparglädje som finns hos Kosta Boda genererar konstglas av relevans. I samband med att Kosta Boda fyller 275 år har fem av landets mest spännande konstnärer bjudits in till att slå följe med varsin föregångare ur Kosta Bodas rika historia. Däribland internationellt uppmärksammade Frida Fjellman som knutits an med Erik Höglund, och är en av Kosta Bodas mest djärva nyskapare. Åsa Jungnelius går i dialog med Ulrica Hydman Vallien och utmanar oss med glasformer med bibliska konnotationer. Resultatet har blivit en generös hommage till den svenska glaskonsten och de envisa och skickliga hantverkare som sliter i hyttan. Tack vare den yrkesskicklighet som förvaltats och det mod som våra främsta nyskapare bidrar med, har traditionella tekniker kunnat utvecklas för en glaskonst som utmanar.

Med Kosta Bodas obevekliga kärlek till glas och kristall kommer Sveriges världsberömda glaskonst att leva länge framöver. Med hjälp av Frida Fjellman, Åsa Jungnelius, Mattias Stenberg, Hanna Hansdotter och Lena Bergström skrivs ett nytt kreativt kapitel i Kosta Boda och den svenska glaskonstens historia, vilket grundarna för 275 år sedan, Anders Koskull och George Bogislaus Stael von Holstein, skulle ha skrivit under på.