Denna utställning presenterar en kollektion; Beyond Local, som består av bruksföremål för hemmet som är skapade i samarbete med lokala tillverkare. Dessa tillverkare är alla listade på den lokala produktionsplattformen SPOK (Samtida produktion och konsumtion). Objekten är så kallat ”baklängesdesignade”. I motsats till normal praxis, där ett föremål formges och sedan tas som skiss till tillverkaren, har designprocessen bakom dessa objekt börjat hos tillverkarna.

Med besök och samtal för att utforska vilka processer och material tillverkarna arbetar med har Anna formgivit dessa produkter baserat på vad de kan och gör bäst. Genom att ta del av tillverkarnas kunskaper och färdigheter är det möjligt att nyttja tillverkningsprocessen för att producera mer effektivt. Målet är att utforska om det finns potential till att producera hållbara produkter, i liten skala och av hög kvalité. Småskaligt men också industriellt.

Kollektionen Beyond Local består av till synes vardagliga objekt och står som exempel för sådant som ofta slentrianköps som slit- och slängföremål. Detta är även en produktkategori som ofta förbises av formgivare. Annas kollektion är inte designad enbart för funktion utan även dekoration. Föremålen, som är ämnade för småskalig produktion, har till skillnad från sina massproducerade motsvarigheter, karaktär och härkomsthistoria.

Projektet är ett mastersarbete av Anna Gudmundsdottir som läst det femåriga Industridesignprogrammet vid Lunds Universitet. Arbetet i sin helhet är baserat på SPOK, initierat av designern Jenny Nordberg som också har varit mentor och handledare för arbetet. Projektet tar avstamp i de insikter som samlats in under SPOKs verksamhetstid och är en del i ett fortgående utvecklingsarbete som ämnar utforska hur formgivare kan jobba med lokal och småskalig tillverkning för att främja en mer hållbar produktion.

Medverkande tillverkare: Helsingborgs Gummifabrik, ML Borstteknik, Pressmekano, Stålmannen, Herman Andersons plåt, R1 svarvare, AC snickeri