Våtrum tar proportionellt stor plats i små lägenheter och är dyra att bygga. Funky rooms vill hitta förslag på hur dessa ytor kan göras mindre och billigare utan att kompromissa med funktion eller tillgänglighet. Tävlingen anordnades i samarbete med HSB, MKB och JM samt med stöd från Boverket och pågick oktober 2014 till februari 2015.

Om UngBo:

Idag saknar 289 000 unga i Sverige egen bostad. Så borde det inte vara. UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga. Genom en idétävling, en arkitekttävling och Sveriges första boutställning av unga för unga har vi samlat bostadsmarknadens aktörer att ta ett gemensamt ansvar för ett ökat byggande med unga som målgrupp.