"Har du tänkt på en sak? Människan är fantastisk! Och du är den enda som är just DU. Det gör DIG och just dig UNIK – det finns faktiskt ingen annan som är precis som du… Rätt så speciellt när man funderar på saken – ja, på det sättet…coolt på något sätt… Men du… om du skulle dela med dig till världen av ”En liten bit av dig”… Vad skulle det då vara?"

Under våren 2018 har Drömmarnas hus med konstnären Jafer Taoun i spetsen, genom konsten skapat kreativa möten med människor i olika åldrar. Människor som endast delar det faktum att de bor i eller har en koppling till området Herrgården, Rosengård. Via konsten har dem skapat dialog och möten, gett utrymme för olika uttryck samt har ställt in siktet mot en gemensam målpunkt i form av en stor konstutställning. En konstinstallation som syftar till att såväl synliggöra varje enskild individs uttryck såväl som bli en storslagen summa av varje enskild pusselbit.

”En liten bit av mig” är ett delprojekt inom Stick ut! vilket ingår i Kulturrådets satsning Kreativa platser/Äga rum. Syftet med bidraget är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Invigning
Onsdagen 14 nov kl 13.00 – 15:00. Under invigningen spelar El Sistema från Rosengårdsskolan/Kulturskolan och kommer att bjuda på festlig invigningsmusik

Workshops
I samband med utställningen kommer workshops arrangeras den 17 – 18 nov kl 13:00 – 15:00 där besökarna får möjlighet att skapa egna, personliga tygbitar och hänga upp i utställningen.

Läs mer:
www.drommarnashus.se
www.kulturradet.se