En typografisk detektivhistoria tar oss igenom en stad bokstavligen förändrad av oreda. Utgångspunkten för projektet har varit skyltar i stadsrummet där bokstäver försvunnit och nya budskap trätt fram. Skyltar som ofta bär på en slags absurd humor som berättar olika potentiella berättelser.

Oskar Laurin är nyexaminerad från Konstfacks kandidatutbildning i Grafisk design & Illustration. Bokstavstjuven är hans examensprojekt. Tidigare i vår tilldelades Bokstavstjuven Stiftelsen för Grafiska Yrkenas Främjandes stipendium för bästa examensarbete 2015.

I projektet intresserar sig Oskar för hur han som formgivare och illustratör kan närma sig bilderboken, genom att bredda både illustrations- och formgivningsbegreppen, synliggöra dess likheter och göra grafiskt starka bilder. Hans arbetsmetod präglas ofta av ett personligt förhållningssätt till de verktyg och tekniker han använder sig av. I det här projektet har Oskar skissat med kopiatorn som verktyg, experimenterat med olika typer av överlappningar i en teknik som påminner om screentryck. Resultatet blir ett uttryck som är medvetet om och håller sig nära den grafiska framställningen och låter den bli en del av det faktiska bildskapandet. En sammansmältning mellan produktion och reproduktion med den slutgiltiga bilden i fokus.