Utställningen ”Bokstäverna omkring oss” lyfter fram några av de vanligaste bokstäverna – typsnitten – som finns överallt i samhället och som vi oftast läser utan att tänka på.

Tillsammans med logotyper och reklamfilmskaraktärer utgör typsnitten en del av stora företags och institutioners verktyg för att skapa identitet och igenkänning. De är frukten av ett hantverk vars grundläggande principer är lika gamla som skriftkonsten, även om redskapen och tekniken förändrats genom århundradena.

I utställningen presenteras svenska typsnittsformgivare och hur de arbetar. Här presenteras också typografin hos några kända svenska varumärken, bl a Ica, Tele 2 och SJ.

Idé: Lucas Brusquini, AD på Giv Akt AB i Malmö
Produktion: Lucas Brusquini, Giv Akt AB och Landskrona museum