I samband med Bästa Biennalen 2017 visar Form/Design Center Balansakter. Erika Janunger är inredningsarkitekt, konstnär och musiker och har i ett längre pågående arbete fokuserat på temat rumsligheter. Tidigare i form av filmiska verk ”Weightless” (2012) och ”Longing to fly/Longing to fall” (2014) som gjorts i samarbete med koreografen Oskar Frisk. Filmerna är allkonstverk där dans, arkitektur, musik och design samverkar till en poetisk betraktelse och uppmaning. I utställningen visas dessa filmer kompletterat med ett nytt tillägg i form av två scenografier där besökare själva kan experimentera med rörelseövningar. I dessa rum är golven förskjutna, 10 respektive 90 grader, och besökarna filmas i realtid med kameror vridna i samma vinklar. Filmerna visas rättvända och i dessa ser sig besökarna besitta möjligheten att både förskjuta och upphäva tyngdlagen. Att uppmärksamma det som vi dagligen upplever utan att registrera inspirerar. Gravitation är ett exempel och Erika säger; ”Gravitationen håller våra fötter på jorden, ger oss en känsla av upp och ner, av tyngd och djup, den håller samman hela vårt universum. Hur vi uppfattar gravitationen är hur vi relaterar till vår omvärld.” Att i utställningen leka med sinnesintrycken är spännande och inbjuder till nya sätt att betrakta verkligheten. Allt är inte på förhand givet, det kan vara annorlunda. Balansakter bygger på Erikas egna funderingar om rumslighet utifrån sina olika arbetsfält. Som inredningsarkitekt arbetar hon med att planera rum utifrån användningsområde och behov. Hur möblerar man för att rummet ska fungera optimalt och samtidigt vara en plats som man vill vara i? Arkitekten kan ses som en koreograf som hjälper oss att hitta rätt i rum och lokaler. Samtidigt finns risken att rörelsemönstren styrs för mycket och rummet upplevs begränsande. Som konstnär har hon andra ingångar; hur känns rummet i förhållande till kroppen? Går det att röra sig fritt? Finns det utrymme för improvisation och rörelsefrihet? De olika rollerna lär sig av varandra. Om tanken kring de förskjutna rummen och vad hon vill uppnå med dem säger Erika; ”Det kan hända vad som helst. Jag tror att man blir lyckligare när vad som helst kan hända. Man vrider sitt fokus och börjar leka med sina sinnesintryck. Livet blir inte lika allvarligt. Många av oss är så fokuserade på effektivitet och resultat. Vi blir lite lyckligare om vi får gå runt och uppleva, inte känna att man måste prestera.” Erika Janunger tog examen från Konstfack 2007 och arbetar som inredningsarkitekt på Tengboms samt som film- och musikproducent/konstnär i egen verksamhet. Utställningen är producerad av Falkenbergs museum i samarbete med Erika Janunger. Bild borttagen. Bästa Biennalen 2017 Utställningen visas i samband med Bästa Biennalen, en konstfestival för hela familjen. Årets tema är KAOS och under ett par veckor bjuder konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer över hela Skåne på oväntade upplevelser i form av happenings, möten, utställningar, workshops med mera. Den 21 oktober kl. 12-14 är det vernissage för Balansakter på Form/Design Center. Då berättar konstnären och arkitekten Erika Janunger om utställningen och dess idé. Hon berättar även om sina tidigare arbeten på temat rumsligheter. Bästa Biennalen anordnar en workshop som äger rum i utställningen Balansakter. Se mer information om datum och anmälan >> www.formdesigncenter.com/program/workshop-balansakter Läs mer >> www.bastabiennalen.se