Till skillnad från vad som ofta är fallet då det gäller re-design var utmaningen här att finna vägar för rationell serietillverkning snarare än hantverksmässigt bearbetande av unika föremål. Då vi står inför tusentals ton av textilt avfall måste vi hitta nya vägar att återanvända det i större skala.

Around består av: Jennie Sundin, Miljögiraff, Mocklis, Robert&Blad och Skryta.

http://aroundcollective.se