Arkitekturprogrammet är uppbyggt kring nio teser för arkitektur som ska öppna upp för resonemang, snarare än fungera som pekpinnar. Syftet är att stimulera alla stadsbyggnadsaktörer – arkitekter, byggherrar, politiker och Malmöbor – att tänka kreativt och kritiskt om arkitektur i Malmö. Mer information finns på www.malmo.se/arkitekturstadenmalmo.

Utställningen vandrar vidare till stadshusets foajé och visas där 4-28 november 2014.