En tvärdisciplinär undersökning om hur arkitektur, slöjd, hantverk, trä och konstruktion förhåller sig till varandra. Hur kan större slöjdade objekt genom en mängdverkan skapa rumslighet? Genom att förenkla, förstora och renodla tillgängliggörs slöjden och det rumsliga skapandet. Lusten, handen och materialet avgör uttrycket på resultatet. Arkitektonisk slöjd skapar en brygga mellan arkitektur och dess användare. Dels genom att handgripligen vara en plattform där användaren kan delta i arkitekturen och utföra den med sina egna händer. Det kan också vara en sinnlig förbindelse där användaren ser, känner och luktar på handarbetad arkitektur och begriper den eftersom den är i en skala och utförd på ett sätt som syns och känns.

Arkitektonisk slöjd görs av:

  • Klara Isling – landskapsarkitekt LAR/MSA, trähantverkare, slöjdare
  • Espen Hansen – lärare, trähantverkare, slöjdare
  • Chrisse Kuisma Karlsson – civilingenjör, konstnär, trähantverkare, slöjdare

Verken i utställningen är delar av undersökningen och projektet Arkitektonisk slöjd som utförs med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.