ANALOGUE WAYS är tolv projekt som syftar till att föra tillbaka traditionella hållbara värden till en modern kontext. Genom att hämta inspiration från forna kunskaper om hur man odlar, tillverkar och lever visualiseras en cyklisk livsstil med en närmare relation till ekologiska system och lokala resurser.

Gapet mellan människa och natur har aldrig varit större. Vårt sätt att leva bygger på linjära system av icke hållbara globala resursflöden och icke-förnybara toxiska energikällor. Dessa processer är så inbäddade i vår samhällsmodell att de är svåra att se och/eller förändra.

Vi väntar ivrigt på ny teknik som kan lösa våra miljöproblem, men det finns en risk att vi bara adderar till ett redan instabilt korthus. Kan det finnas en mening med att titta bakåt såväl som framåt ? Har lösningar för framtiden redan varit uttänkta av tidigare generationer?