Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina medlemmar i södra Sverige och kan arbeta aktivt för att stärka den lokala debatten och diskussionen.

Sveriges Arkitekter erbjuder även medlemsservice på plats på Form/Design Center, så som kurser, seminarier, personlig rådgivning för anställda, chefer eller företagare, nätverk och branschutveckling.

Organisationen kommer genom samarbeten och evenemang bedriva påverkansarbete och stärka de regionala diskussionerna kring arkitektur och arkitektens roll. Sveriges Arkitekter nationellt vill även lära sig av och ta vara på regional kunskap, diskussion och erfarenheter.

Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA, är verksamhetsledare och leder även arbetet med opinionsbildning, idé och debatt.