SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Vi vet att sättet som vi producerar och konsumerar på idag inte är hållbart. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö.

Hör gärna av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOK eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. Hör också gärna av dig om du har tips eller idéer kring hur SPOK kan utvecklas. SPOK är en levande plattform som formas och utökas kontinuerligt tillsammans med sina användare.

SPOKS HUBBAR

SKÅNE

SPOK lanserades i Skåne i februari 2016. Sedan dess har över 120 tillverkande företag i Skåne listats på plattformen och flertalet projekt har genomförts, däribland studieresor, speed-dating, utställningar, seminarium, souvenirkollektion och materialsamling. Fram till 2020 har SPOK haft Skåne som utgångspunkt men då intresset för SPOK ökat och fler regioner, län och kommuner visat intresse för att implementera plattformen fick SPOK via medel från Tillväxtverket möjlighet att skala upp plattformen geografiskt med målet att innefatta hela Sverige. SPOK Skåne och SPOK Sverige drivs med Form/Design Center som huvudman. Anna Gudmundsdottir är projektledare och har arbetat med SPOK sedan projektet lanserades. SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Satsningen har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne, Kulturrådet och Tillväxtverket.

VÄSTRA GÖTALAND 

I oktober 2020 startade SPOK Västra Götaland. Vi är en del av det nationella nätverket och den här digitala plattformen. Men vi utgår från det vi har i vår region. Lokala tillverkare, lokala experter, material från Västra Götaland, människor och samarbeten från regionen. SPOK Västra Götaland drivs av Dacapo Mariestad/Artifex och Svensk Form Väst i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen. Läs mer ››

REGION BLEKINGE

Under våren 2021 lanserar Region Blekinge konceptet SPOK (samtida produktion och konsumtion) i Blekinge. SPOK är ett koncept från Skåne framtaget av Form/Design Center som främjar lokalproducerad konst och tillverkning. SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank. Läs mer ››

REGION HALLAND

Halland är en region fylld med möjligheter. Regionen präglas av sin närhet till havet men också sina jordbrukslandskap och skogar i inlandet. I Halland finns en lång historia av hantverk, entreprenörskap och handel. Genom SPOK synliggörs den bredd av lokala tillverkare, hållbara material och expertkompetens som finns i regionen. Konceptet SPOK lanseras i Halland under våren 2021 och drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland. Läs mer ››