Form/Design Center är partner i Open Architecture Initiative som är ett diskussionsunderlag kring öppenhet och delaktighet i samhällsutvecklingen och inte minst i framtida arkitektur- och stadutvecklingsprojekt. Projektet som vill visa på behovet av tvärsektoriella kopplingar och alternativa affärsmodeller ligger väl i linje med en kreativ innovationskultur. Att samverka och dela erfarenheter och kunskap bidrar också till tillväxt liksom till en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling.

Ansvarig för projektet är Annelie Håkansson som, med stöd av Caroline Dahl på Movium, har tagit fram en rapport som presenterats under 2016.