Vi kompletterar nu vår fysiska mötesplats med en digital plattform. Vi arbetar under 2016 med en digital strategi, med särskilda utvecklingsmedel från Region Skåne – Developer in Residence – som syftar till en digital kompetensutveckling inom kultursektorn. Vår målsättning är att ge verksamheten en utökad digital röst, nå fler och nya målgrupper men också stärka innehållet i de digitala kanalerna för ökad dialog och kunskapsdelning.