Projektet syftar till att förbättra servicen längs lederna och stärka identiteten för dessa, så att lederna kan ta plats på den internationella kartan som cykeldestinationer av hög kvalitet och därmed utgöra en attraktiv reseanledning för internationella och nationella besökare. Lederna ska utgöra en möjliggörare för tillväxt i besöksnäringen, landsbygdsutveckling, samt utgöra en positiv påverkan för miljön och bättre folkhälsa.

Bakgrund och syfte

Region Skåne är huvudman för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden som går från Växjö till Helsingborg via Blekinge och den skånska kusten. Tillsammans utgör lederna mer än 50 mil kvalitetssäkrad cykelled. Det gemensamma arbetet med huvudmannaskapet finansieras av de tre regionerna och 19 kommuner som leden tangerar. Från Helsingborg tar Kattegattleden vid som går längs kusten till Göteborg.

Syftet med etableringen av cykellederna är att de ska bidra till ökad fysisk aktivitet samt bidra till attraktiva upplevelser för lokala och tillresta besökare och en stärkt besöksnäring.

Lederna har genomgående en hög kvalitet men vid vissa sträckor saknas service som uppskattas av cyklisterna såsom sittplatser vid vackra utsikter och möjlighet att umgås, vila, pumpa/ladda cykel, fylla på vattenflaskan med mera.