I september 2016 hålls den allra första upplagan av London Design Biennale. Temat är ”Utopia by Design” efter Thomas Mores bok Utopia som i år firar 500 år. Totalt medverkar ett trettiotal länder med nationella paviljonger. Sveriges bidrag, ”Welcome to Weden”, lyfter styrkan i att arbeta tillsammans.

Welcome to Weden är en utställning där 15 formgivare och 15 tillverkare har ombetts att samarbeta på jämlika grunder, och testa en ny modell som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för både kostnader och vinst samt ett återinförande av den konstnärliga utforskningen inom produktion.

– Utställningen bygger på en idé om tätare samarbeten mellan formgivare och tillverkare i Sverige, och talar även om ett nytt tankesätt mot en mer hållbar värld. Vi behöver hitta nya sätt att producera, konsumera och förhålla oss till design, säger curatorn Jenny Nordberg.

Utopia handlar om en önskevärld där jämlikhet och jämställdhet är lika självklart som att alla medborgare ska vara inkluderade och delaktiga i samhällsbyggandet – ett starkt kollektivistiskt synsätt där More sätter vi:et i centrum.

– På samma sätt som More använde Utopia för att beskriva en påhittad stat, så vill Welcome to Weden kommentera rådande förhållanden inom dagens produktion och konsumtion. Att på detta sätt jobba tätt tillsammans utan hierarkiska föreställningar är fundamentalt för om vi i framtiden ska kunna producera mer hållbart, lokalt och demokratiskt, säger Jenny Nordberg.

Curatorn Jenny Nordberg är verksam industridesigner och starkt engagerad i frågor som syftar till att hitta hållbara och konstnärligt intressanta alternativ till massproduktion och konsumtion.
Urvalet av deltagande formgivare och tillverkare pågår för närvarande. Utställningen produceras av Form/Design Center i Malmö och den svenska paviljongen och deltagandet i biennalen är ett samarbete mellan Sveriges ambassad i London, Svenska institutet och Kulturförvaltningen, Malmö stad.

London Design Biennale är en storsatsning från såväl brittiska regeringen som London stad. Den äger rum den 7 – 27 september på Somerset House, parallellt med mode- och designveckorna i London.