Vänner sedan länge har de inspirerats av varandra i sina respektive verksamheter för hur vi kan verka och leva hållbart med respekt för jordens resurser.

Marie-Louise är formgivaren som under hela sin karriär medvetet arbetet med hållbarhet, både vad gäller material och resurser men också vad det gäller objektens livslängd – de ska inte bara vara fysiskt hållbara utan även tåla ögats slitage och stå över trender. Efter att från början främst formgivit mindre objekt, ofta kretsande kring bordet och måltiden, har hon på senare tid fokuserat alltmer på återbruk och produkterna har växt i skala.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är journalist, författare, föreläsare och moderator med fokus på hållbarhet. Hon har skrivit 12 böcker, den senaste ”Handbok för en hållbar människa – ta hand om dig själv och planeten samtidigt” kom precis ut. Catarina och Marie-Louise Hellgren har stöttat och inspirerat varandra i arbetet för en bättre värld i 20 år. Under kvällen säljs och signeras boken för specialpriset 175 kr.

Läs mer om utställningen: www.formdesigncenter.com

Vernissageevent: www.facebook.com/events