Ung Svensk Form är en utmärkelse och en utställning som har som syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår inom svensk formgivning. Ung Svensk Form delas i år ut för tolfte gången och drivs av Svensk Form med syftet att stimulera svensk designutveckling. Ung Svensk Form startade på Form/Design Center 1998.

20 bidrag inom bland annat produktdesign, textil, mode, konsthantverk och möbler har valts ut av en namnkunnig jury bestående av Samir Alj Fält, Marcus Engman, Salka Hallström Bornold (jury ordf), Tom Hedqvist, Åsa Jungnelius, Kenneth Kvarnström, Petra Lilja, Tor Lindstrand, Bea Szenfeld, Bolle Tham och Jesper Waldersten.

Kl 14.30
Birgitta Ramdell, vd Form/Design Center, hälsar välkommen.
Karin Wiberg, projektledare, presenterar utställningen.
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, berättar om Malmö stads engagemang i Ung Svensk Form.

Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med IKEA, Malmö stad och Stockholm Furniture & Light Fair.

Samtidigt invigs utställningen MATERIALVISIONER – Malmö Högskolas produktdesignstudenters arbeten med nya material som utgångspunkt i designprocessen.

Välkommen!