Månadens formgivare i november är Hanne Pålsson, industridesigner och produktutvecklare av Vevios – framtidens trygghetslarm.

PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen anmälan