Vi pratade med Maria Lyth en stund, om hennes bästa utmaningar och tankar om förvandling.

Utmaningar
– Det finns olika utmaningar i detta projekt. En blandning av visionära och kreativa spår, likväl smarta lösningar och mycket praktiska bitar. Att omvandla en skiss på ett glasat vindfång, till en hållbar såväl som genomförbar konstruktion är en process. Att hitta lösningen för kundens önskemål är den typ av utmaning jag gillar, säger Maria Lyth.
Det är speciellt att hantera denna typ av hus, där önskemål från kund är behovsrelaterade, och husets kulturminnesmärkning är ett faktum. En lösning som var kul att arbeta fram var hissens placering. Att få till en lösning där den når alla plan, även halvplanet en liten bit upp från entrérummet.

Vindfånget?
– En skiss, som visionärt målats upp, skall sen omvandlas till verklighet. Böjt glas. Som sen måste arbetas om för att bäras av en stålkonstruktion. Man ser något framför sig från början, som sedan måste förändras av säkerhets-, konstruktions- och kostnadsskäl, detta är processer och utmaningar vi ständigt ställs inför, resonerar Maria. Det är en klurig del av vårt jobb som arkitekter. Nu finns en bärande stålkonstruktion som gjorts så smäcker som möjligt, för att vindfånget fortfarande skall ha en lätt och organiska känsla.

Roligast med denna typ av uppdrag?
– När förändringen träder i kraft och funktionerna utnyttjas. Denna renovering och ombyggnad är såväl för interna behov av arbetsmiljömässiga och praktiska skäl, som för publika önskemål och tillgänglighet för huset. Nu har den gamla magasinsbyggnaden förvandlats till ett designcenter! Med tydlig kommunikation med sin omgivning och bättre flöde i huset för besökarna. För personalen blir det bättre förutsättningar för utställningsbygge, nya verkstäder och man får ett öppnare, ljusare hus att vara i.