Bakgrund till rapporten:
Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som områden som ligger nära näringslivet. Design och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret i utformandet av gemensamma miljöer och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden. Från ett strikt lönsamhetsperspektiv är detta inte så intressant, men ur ett medborgarperspektiv är det angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet. En strategi för design- och arkitekturområdet skulle kunna stärka sektorn samt bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen både, regionalt och nationellt.

Läs rapporten här

Ett samarbete på nationell och regional nivå
Med dessa ansatser genomfördes under hösten 2014 förstudien ”Stärkt nationell infrastruktur för design- och arkitekturområdet”. Förstudien har genomförts på uppdrag av Landstinget Dalarna, Landstinget Västernorrland och Region Örebro Län, i samarbete med Svensk Form och Sveriges Arkitekter. Förstudien har delfinansierats med medel från Statens Kulturråd.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd. Svensk Forms verksamhet utgår från regeringsuppdraget att främja svensk design utomlands och i Sverige.