Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program
16.45 Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.
17.30 Samtal om torget på Form/Design Center

  • Erland Ullstad, Skönhetsrådet (samtalsledare)
  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

19.00 Frågestund och samtal avslutas

Om Skönhetsrådet i Malmö
Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Skönhetsrådet i Malmö och Form/Design Center
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen. Frågor besvaras av erland.ullstad@gmail.com