Kom och diskutera stadsodling! Den ekonomiska föreningen Odla i stan och tre olika stadsodlingsprojekt är på plats i utställningen Staden studerad för att möta allmänhet och media. Representanter för projekten finns på plats för att presentera vad de har gjort hittills och för att höra vad malmöborna tycker och tänker.

Det är projektet Dela din trädgård! som utvecklar en modell för att dela trädgårdar mellan de som har en trädgård och de som söker en plats att odla på. Det är ett studentprojekt som genomförs I samarbete mellan Malmö stad, SLU Alnarp, Lunds universitet och Malmö högskola.

Projekt Stadsbruk har startat odling på Botildenborg för att skapa nya jobb genom stadsodling. Snart ska projektet starta en ny odling i Hyllie. Anders Rasmusson, Movium SLU Alnarp, är projektledare för projektet som involverar ett stort antal parter, till exempel Malmö stad, Göteborgs stad, Växsjö Svenska kyrkan och Xenofilia.

Projekt Odling över gränser har tagit fasta på att många vill odla i offentlig miljö. Hur kan kommunen skapa bra förutsättningar för det? Projektet drivs av Stadsområde Norr i samarbete med SLU Alnarp, Malmö högskola, Involve och Odla i stan.

Möt projektgruppen som arbetar med konceptet Dela din trädgård som gärna tar emot synpunkter och förslag på hur idén kan utvecklas. Arrangeras i samband med utställningen Staden studerad.

TID: Lördag 22.11 kl. 12-14
PLATS: Form/Design Center