Huvudtalare är Assoc. Professor Stefan Darlan Boris från Aarhus Arkitektskola.

Vi börjar med mingel och snacks kl 17.00. Seminariet hålls på engelska.

Läs mer >> www.slu.se/urban-talks

Om SLU Urban Futures
SLU Urban Futures är en strategisk plattform vid Sveriges lantbruksuniversitet som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Urban Futures
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen