Välkommen till höstens SLU Urban Talk på Form/Design Center! Som huvudtalare välkomnar vi Emily Vogler från Rhode Island School of Design, USA. Hon kommer att tala om "The Future of Dams: The Role of Design in Supporting Complex Environmental Decisions".

Läs mer här

Om SLU Urban Futures
SLU Urban Futures är en strategisk plattform vid Sveriges lantbruksuniversitet som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: SLU Urban Futures
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen