Burlöv, Sveriges till ytan näst minsta kommun, växer så det knakar och utvecklingen går snabbt – mycket tack vare den nya stationen. Men vem åker bort, vem åker dit och vem stannar kvar? Vi vill veta mer och har bjudit in stadsarkitekt Joel Tufvesson till ett samtal om stadsutveckling. 

Varmt välkommen! Det bjuds på mingel och förfriskningar

Tidskriften STAD – debatt och reflektion om urbana landskap

Fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av SLU Tankesmedjan Movium