Möt filmaren Fredrik Gertten vars dokumentär Push just nu går på biograferna. Kom och mingla och få STAD, popcorn och lemonad! Moderator för kvällen är Titti Olsson, chefredaktör för STAD. Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium. Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

 

ANMÄLAN: Ingen